Hem

Varmt välkomna till 

Föreningen Norden Örebro!

Ny poddserie om åldersvänliga städer i Norden


Vi lever allt längre i Norden och andelen äldre i befolkningen ökar. Detta ställer krav på våra samhällen – alltifrån hur vi planerar utemiljöer, bostäder och kommunikationer till hur vi motverkar ofrivillig ensamhet och skapar gemenskap.

 

Om detta handlar en ny poddserie – Den åldersvänliga staden – som nu finns tillgänglig i sex avsnitt. Nordens välfärdscenter, en institution under Nordiska ministerrådet står bakom serien och det är seniorrådgivaren Ann Jönsson och journalisten Ted Bergdahl som gjort programmen.

 

Podcastserien behandlar följande ämnen:

  • Ålderism/attityder till äldre människor
  • Gemenskap och att motverka ensamhet
  • Medborgardialog
  • Välbefinnande
  • Samhällsplanering
  • Bostäder

 

I podden medverkar politiker, forskare, arkitekter, tjänstemän och representanter för ideella organisationer. Frågeställningar som tas upp är hur vi vill bli bemötta som äldre, hur vi vill bo, vad som är viktigt att ha i närområdet, vad vi vill kunna bestämma över. Intervjuer om hur vi vill åldras har också gjorts med ”människor på gatan” i nordiska städer.

 

Syftet med poddserien är att förmedla kunskap om åldersvänliga städer i Norden och att skapa intresse och engagemang kring det arbete som pågår.

 

Podden vänder sig till politiker, tjänstemän i kommuner, pensionärsrörelsen och till en intresserad allmänhet.
 

Du finner programmen här:

https://nordicwelfare.org/nyheter/lyssna-pa-var-poddserie-om-aldersvanliga-stader/    


Ps. Följ oss gärna på Facebook:

https://www.facebook.com/foreningennordenorebro

 

Välkommen till årets kura skymning!


Kura symning är en del av den nordiska litteraturveckan med högläsning samtidigt i hela Norden. Årets tema är FEST I NORDEN.


Tillsammans med Axberg Hovstas hembydsförening bjuder Föreningen Norden Örebro på högläsning på Gammelgården, vid Kvinnersta, där Skådespelaren Gunnar Uddén läser ett avsnitt ur Karen Blixens bok Babbetes gästabud.


Välkommen till Gammelgården, Kvinnersta den 11 november klockan 18.30.


Föreningen Norden bjuder på fika.


Vid frågor kontakta Torgny Larsson tel. 070-546 54 05


Medvärd är Studieförbundet Vuxenskolan


Föreningen Norden 100 år!

Under hela året 2019 firas det runt om i vårt land! Föreningen Norden fyller 100 år! Vid Nationaldagsfirandet på Skansen fick förbundet mottaga en svensk flagga av kungen.


I Örebro bildades vi något senare närmare bestämt 5 november 1931. Första styrelsen var fylld av dignitärer. Eller vad sägs om följande styrelse:


-Landshövding Hasselroth


-Flickskoleförståndarinnan fröken Hanna Bratt


-Bruksdisponent Hans Th. Holm Bofors


-Häradshövding G. Lindguist


-Rådman G. Tisell


-Fildr. Erik Timelin


På första mötet närvarade också FN förbundets ordförande Regeringsrådet Thulin.


Landshövdingens inledande anförande hade titeln Nordens idé. ”... i vår tid finns ett ord på allas läppar, ett ord som ofta klingar likt en lösen: ordet Samförstånd. Det talas städse om samförstånd mellan arbetare och arbetsgivare, mellan olika klasser, mellan europeiska såväl som alla nationer. Ser man dock närmare på resultatet synes det dock ofta som om detta i praktiken ännu skulle ha blivit skäligen ringa; men det gäller att icke förtröttas”


Därefter följde ett norskt fördrag med filmvisning ”Bergen og de vestnorske fjorde”.
Mötet avslutades pampigt med ett fyrfaldigt leve för samförstånd i Norden – och kraftfullt hurrarop för landshövdingens tal.


Ledorden för föreningen första år var HJÄLPA – LÄRA – KÄNNA.
Exempel på möten och aktiviteter kan nämnas: Isländs dag med gymnastik o glimabrottning. Hela konserthusets golv skakade.


Norsk afton och Nordensdag
1942 föreläste den landsflyktige professorn Fredrik Paasche om samhörighet. Han berättade att känslan om samförstånd funnits sedan 1100-talet med det isländska folket som förmedlare . Mycket var gemensamt såsom rättens helg och böndernas frihet. I den gamla västgötalagen var det tex dyrare att döda en norrman eller dansk än en engelsman, tysk eller vilken utlänning som helst.


Skandinavisk cabaré
Sista riktiga kriget ägde rum 1814 senare kom unionsupplösningen där inget skott lossades.
Kortkurs i danska genomfördes 1944. Skandinavisk cabare´ genomfördes regelbundet.
1945 kunde man se debattartiklar av Gösta Strandell o Bertil Waldén på temat ”Flyktingarnas sista jul i Sverige”.


Slutet av fyrtiotalet engagerade sig föreningen i utvecklingen av vänortsutbyte.
Till och från återkommer den frågan med olika kraft.


Dagens verksamhet har ett grundschema med innehållsrikt årsmöte, Nordiskt gästabud, Kura skymning under Nordiska bibliotektsveckan samt ett uppskattat julmys som avslutning av årets aktiviteter.
I år har vi kryddat det med deltagande vid Örebrocupen i fotboll samt Live at hearth. Blir också en nordisk film festival 15 – 17 november på den kommunala biografen Roxy

Föreningen Norden på Örebrocupen

Örebrocupen är en fotbollsturnering för unga tjejer och killar som går av stapeln i Örebro varje år i slutet av juni. Till turneringen kommer lag från flera olika läner däribland flera nordiska. Vi i föreningen Norden tyckte därför att det var självklart av vi skulle vara med och öka kunskpen om Norden och och om vår förening.


Under cupen deltog föreningen Norden med ett tält som vi delade med Sisu idrottsutbildarna. Vi var på plats hela fredagen och lördagen.


I tältet kunde vi erbjuda flera aktiviteter för cupspelarna medan de hade paus mellan sina matcher, särskilt populärt var vårt quiz om Norden. Tilll quizet hade vi fina priser där första pris var ett presentkort på 500 kronor på Stadium. Många kom och ville fylla i vårt quiz och gissa antalet pastakrumelurer i burken. 


Efter att de två dagarna var slut kunde vi konstatera att intresset för Norden är stort och att vi fått flera frågor om Norden och om vår förening under vår tid i tältet. 


Att möta människor på det här enkla och trevliga sättet och samtidigt berätta om vår förening och om Norden var väldigt trevligt och lyckat och vi hoppas kunna delta på flera aktiviteter av det här slaget.  

Nordiskt gästabud

Under 2019 firar Föreningen Norden 100 år som förening. Föreningens årligen återkommande nordiska gästabud var i år därför lite extra högtidligt när Nordenministern Ann Linde och Lars Ströman, politisk redaktör på Nerikes Allehanda deltog på gästabudet. 


Ann Linde inledde med att konstatera att många problem i det nordiska samarbetet som fanns när hon inledde sin politiska bana fortfarande finns kvar, bland annat nämndes olika gränshinder. Men nu ska det bli ändring på det. Under de kommande åren är målet att tio gränshinder per år ska lösas. Frågor som är är angelägna och där mer nordiskt samarbete behövs är, enligt ministern, säkerhet, klimat och digitalisering.


Lars Ströman var å sin sida mer tveksam till det nordiska samarbetet och pekade på ett allt mer splittrat Norden och där de nordiska länderna spretar allt mer samtidigt som EU blir allt  mer samlat. Med tanke på nordens splittring menade Ströman att ett nordiskt block i EU inte är möjligt.


När diskussionen var över stod det klart för deltagarna på gästabudet att ministern och redaktören hade olika syn på det nordiska samarbetet. Under den efterkommande middagen hade vi många intressanta  inlägg och repliker att diskutera vidare. 

Föreningen Norden Örebros årsmöte

Vid föreningen Nordens årsmöte gästades föreningen av riksorganisationens vice ordförande, Birgitta Englin som vid sidan av sitt arbete i föreningen Norden också är verksam vid Global Utmaning. Birgitta berättade om Nordens viktiga roll i den globala omställningen som måste ske till följd av bland annat växthuseffekten.  Norden har med sitt samarbete och med sina starka demokratier kommit långt i sitt omställningsarbete och kan tjäna som inspiration för andra att följa efter, även om också de nordiska länderna har mycket arbete kvar. Via länkar nedan kan du läsa lite mer om vad Birgitta talade om. 


Länk till studiecirkelmaterial om Agenda 2030

https://www.globalutmaning.se/rapporter/mot-en-hallbar-framtid


Länk till Bärkraft omställningen på Åland

https://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/hallbar-utveckling/barkraftax


 https://www.barkraft.ax”Det nordiska samarbetet behövs mer än någonsin”http://www.dn.se/debatt/repliker/det-nordiska-samarbetet-behovs-mer-an-nagonsin/

Höstens program 2018

Julmyset

Föreningen Nordens årliga julmys ägde rum på Margareta Festvåning i Örebro den 7 december. Ett 30-tal medlemmar deltog.


Vi hade besök av Islands ambassadör i Sverige sedan 2015, Estrid Brekkan. Hon har en lång karriär bakom sig med tjänstgöring i bl a Bonn, Paris, New York och Moskva. Hon berättade om Island och Islands förhållande till Norden.


Vi fick en information om OpenArt som har arrangerats i Örebro sedan 2008.


Vi hade det sedvanliga lotteriet och åt sedan julmat tillsammans, om än inte isländsk.

Islands ambassadör i Sverige, Estrid Brekkan, berättade för oss om Island och dess förhållande till övriga Norden.

Kura skymning

Kura skymning arrangerades i vanlig ordning den 12 november  tillsammans med Axberg-Hovsta hembygdsförening i Gammelgården i Kvinnersta. Traditionseligt hade skådespelaren Gunnar Uddén högläsning i brasans sken. I år var det texter på temat »Hjältar i Norden«.


Efteråt bjöd föreningen på kaffe.


Generalsekreterare Bo Andersson, Föreningen Norden, gästade Örebro den 8 oktober och ledde en workshop under rubriken:


”The Nordic Way – en samhällsmodell att utveckla!”


Har Norden förmågan att bli en global framtidsregion? Vilken kapacitet behövs för att möta morgondagens utmaningar? Man talar ofta om ”den nordiska modellen”. I dag finns ett nästa steg – ”The Nordic Way” som på ett djupare plan försöker förklara vad det är i de nordiska länderna som är unikt och som tar sin utgångspunkt i föreningsdemokratin och vårt unika sätt att organisera samhället.


Bo Andersson, generalsekreterare på Föreningen Norden beskriver The Nordic Way bland annat så här: ”Det har visat sig svårt att finna enighet om de fördelningsprinciper som ska gälla i förvärvsliv och samhälle och som upplevs som rättvist av alla. Utifrån en gemensam kunskap om dessa svårigheter har de nordiska länderna och åtskilliga intresseorganisationer lagt ned mycket tid och kraft på att finna och utveckla både former och procedurer för samarbete och hantering av intressetvister och rättstvister. Former och procedurer som berörda intressenter uppfattar som både effektiva och legitima. Beslut som växer fram på denna grund får också en relativt hög legitimitet än i andra former och procedurer. Legitimitet i procedur A ger legitimitet i beslutet B. Under årens lopp har det växt fram olika nordiska lösningar, inom olika sektorer, områden och samhällsnivåer. De skiljer sig delvis åt hur man går från ide till beslut, sedan till genomförande och utvärdering. Men det finns många likheter mellan dem, och dessa har vi valt att kalla för The Nordic Way.”


Se en presentation av The Nordic Way

https://issuu.com/interactivepublishing8/docs/the_nordic_way

Vårens program 2018

Perkele 2 – Bilder från Finland

Är det värt att bo, leva, älska och dö i Finland?

Bio på Roxy i salong 1

Tisdagen den 17 april kl 18.30

Jörn Donners ursprungliga dokumentärfilm Perkele från 1971 var en genomskärning av den tidens Finland. Nu kommer uppföljaren och uppdaterar bilden av landet. Vårt samhälle ser åtminstone ytligt sett annorlunda ut; bilarna, medierna, stormarknaderna, utlandsturismen. Delvis är det ändå samma Finland vi ser, på gott och ont. Musiken spelar en viktig roll i filmen. Den bygger på teman av Jörn Donner och är komponerad av dels nya artister, dels sådana som medverkade redan i den första delen.


Denna egensinniga dokumentär är regisserad av Jörn Donner och bjuder på sund anarkism och tankar som går mot strömmen, vilka är mer än på sin plats i dessa tider.

Var och en betalar sin egen biljett à 110 kr (pensionär: 90 kr). Biljettkassan öppnar 30 minuter före utsatt föreställningstid. Biljetter kan också köpas i förväg direkt från Roxys hemsida eller via bio.se. Klicka på »Köp biljett« vid den föreställning du är intresserad av, välj platser och eventuella rabatter och välj betalningssätt. Du får sedan via epost en streckkod, som du tar med och visar upp i kassan på Roxy.


Efter filmen samlas vi i Roxys fikalokal för att prata om filmen. Föreningen Norden bjuder på kaffe/te med rågbröd, ost och grönt.

Årets upplaga av Nordiskt gästabud hölls fredagen den 23 mars på Margareta Festvåning. Åland var temat, både när det gällder mat och prat. Ett 20-tal personer hade infunnit sig för att spisa på kallrökt laxmousse med svartbröd, gratäng på abborre och äpple med pressad potatis och ålandspannkaka med sviskonkräm.


Örebros kommundirektör Anne Andersson med rötter i denna lilla ö besökte oss denna kväll och gav sin personliga bild av Åland från förr och framåt, Åland denna egensinniga ö.

Nordiskt gästabud


Anne Andersson överraskade oss med att sjunga Ålänningens sång, Ålands landskapssång, skriven av John Grandell och tonsatt av Johan Fridolf Hagfors och första gången framförd under sångfesten i Mariehamn 1922. På Åland sjungs den numera på midsommarafton och på Ålands självstyrelsedag den 9 juni.


Landet med tusende öar och skär,

danat ur havsvågors sköte.

Åland, vårt Åland, vår hembygd det är.

Dig går vår längtan till möte!

Forngravars kummel i hängbjörkars skygd

tälja din tusenårs saga.

Aldrig förgäta vi fädernas bygd,

vart vi i fjärrled än draga,

vart vi i fjärrled än draga.


Skönt är vårt Åland när fjärdar och sund

blåna i vårljusa dagar,

ljuvt är att vandra i skog och i lund,

i strändernas blommande hagar.

Midsommarstången mot aftonröd sky

reses av villiga händer,

ytterst i utskärens fiskareby

ungdomen vårdkasar tänder,

ungdomen vårdkasar tänder.


Aldrig ha åländska kvinnor och män

svikit sin stam och dess ära;

ofärd oss hotat, men segervisst än

frihetens arvsrätt vi bära.

Högt skall det klinga, vårt svenska språk,

tala med manande stämma,

lysa vår väg som en flammande båk,

visa var vi äro hemma,

visa var vi äro hemma.


En tredje vers utelämnas sedan länge när sången sjungs, men lyder som följer:


Skönt är vårt Åland när vågsvallet yr

högt mot de mäktiga stupen

när under stjärnhimlen kyrkfolket styr

över de islagda djupen.

Ryter än stormen, i stugornas ro

spinnrocken sjunger sin visa

minnet av barndomens hägnande bo

sönerna lyckligast prisa,

sönerna lyckligast prisa.

Årsmöte


Föreningen Nordens i Örebro höll årsmöte med efterföljande föredrag och supé onsdagen den 14 februari på Margareta Festvåning i Örebro.


Ordförande Torgny Larsson omvaldes på 2 år liksom ordinarie styrelseledamöterna Gunilla Björling och Lars Nordin. Thomas Börjesson valdes in som ny styrelsemedlem, även han på 2 år.


Kvar i styrelsen är Yvonne Bergman, Maria Haglund, Liz Hultgren, Kjell Lund och Magnus Persson.


Som revisor omvaldes Åke Ericson på 2 år.


Efter avslutat årsmöte föreläste vår riksorganisations ordförande Sinikka Bohlin om »Föreningens roll i världspolitiken«.

Årsmöteskvällen avslutades med en gemensam middag.

Höstens program 2017

I höst fokuserar vi på Finland för att uppmärksamma 100 år av självständighet

Julmys

Välkommen till det traditionella julmyset! I år uppmärksammar vi Finlands 100-årsjubileum och vi har Föreningen Nordens generalsekreterare Bo Andersson som gäst. Han kallar sitt föredrag för »Norden i centrum«. Som vanligt har vi god mat och en hel del lotterivinster.


Tid: Fredagen den 8 december kl 18.30


Plats: ArkivCentrum, Nikolaigatan 3, vån 5


Pris: 225 kr för mat exkl alkohol. Betalas till ArkivCentrums bg 5270-9862, ange Norden


Anmälan till undertecknad senast den 1 december

--


Yvonne Bergman

Arkivchef

ArkivCentrum Örebro län

Nikolaigatan 3

702 10 Örebro

019-777 1951 direktnr

019-611 29 00 vxl

0730-43 08 52

yvonne.bergman@arkivcentrum.se

www.arkivcentrum.seKura skymning

I samband med den nordiska biblioteksveckan högläste skådespelaren Gunnar Uddén måndagen den 13 november enligt tradition på Gammelgården i Kvinnersta. Årets tema var »Öar i Norden«. En liten tapper skara fick lyssna till Uddéns uppläsning ur Ulla-Lena Lundbergs bok »Is« om en ung präst som tillsammans med sin fru och dotter flyttar från det finska fastlandet till Örarna i den åländska skärgården. I samband med högläsningen bjöd Föreningen Norden de närvarande på kaffe och smörgås.


Finland finns inom mig – Agnes Thor, fotoutställning

Tid: 6 december – 25 februari


Prova på: Finsk tango

Tid: 10.00-14.00. Drop in


Vill ni veta mer om Föreningen Norden Örebro så hör av er till oss:

Ordförande: Torgny Larsson, torgny.larsson@orebro.se

Vice ordförande: Yvonne Bergman, yvonne.bergman@arkivcentrum.se

För er som har en e-postadress och ännu inte har lämnat den till oss, hör av er till Yvonne Bergman.


Nordiskt gästabud

Lördagen den 25 mars höll föreningen Nordiskt gästabud på Gamla Örebro Café & Konferens i Wadköping.


Med anledning av att Finland  i år fyller 100 år som självständig stat föreläste docent Thord Strömberg om Finland och händelserna 1917. Han kallade sitt föredrag »Mannerheims eller Otto Wilhelm Kuusinens Finland? Bakgrunden till inbördeskriget på vårvintern 1918«.


Till detta serverades en lyxig fisksoppa med mycket dill och nordiska smaker. Som desert bjöds på en blåbärspaj med crème anglaise.Årsmöte

Föreningen Nordens årsmöte 2017 ägde rum i brasrummet på Örebro läns museum tisdagen den 14 februari. Efter sedvanliga mötesförhandlingar föreläste länsmuseichef Birgitta Johansen om kulturminnesvårdens start i länet under rubriken «1856 – Djurklou, järnvägar och kulturminnesvård«.


Efter förhandlingar och föreläsning serverades en pajbuffé.

Finska krigsbarn

Torsdagen den 27 april kl 18.30 på ArkivCentrum, Nikolaigatan 3


80 000 finska barn hamnade under andra världskriget hos fosterfamiljer i Sverige. När freden slöts uppstod stridigheter om var barnen egentligen hörde.


F d adjunkten i historia Lars-Göran Rådström föreläser.


Föreningen Norden bjuds in. ArkivCentrum arrangerar.

Bio Roxy visar under våren filmer kopplade till Finlandsåret« (se pressmeddelande):


Tisdagen den 7 mars kl 19.15: »Land utan lag (Armoton maa)«.


10–12 mars kl 19.15, 14 mars kl 19.00

och 15 mars kl 14.15: »Tom of Finland


17–22 mars kl 19.00: »Ljus i natten« (Toivon tuolla puolen)


Tisdagen den 4 april kl 19.00: »Udda vänner (Saattokeikka)

Det här gjorde vi 2016

Rúna Baianstovu berättade inlevelsefullt om sitt hemland, Färöarna.


Se ett litet brottstycke från hennes föreläsning ovan!

Julmys


Föreningens julmys 2016 ägde rum fredagen den 2 december på ArkivCentrum. Årets tema var »Färöarna. Det lilla i det stora«. Rúna Baianstovu, uppvuxen på Färöarna och nu universitetslektor vid Örebro universitet gästade oss och berättade om årets temaland.


Vår ordförande Torgny Larsson upmärksammade föreningens 85-åriga historia. I övrigt förekom sedvanligt lotteri med massor av vinster.


Och julbordet, inte att förglömma, lika digert som vanligt.

Ordförande Torgny Larsson rekapitulerade föreningens 85-åriga historia.


Sedan väntade julmat i stora lass.

Kura skymning i Axbergs hembygdsgård


Måndagen den 14 november samlades en liten tapper skara i Axbergs hembygdsgård för att höra

skådespelaren Gunnar Uddén läsa ur Emmi Itärantas bok »Vattnets vakter« i brasans sken. Vi var inte så många den här gången, förmodligen beroende på att vi hade samtidigt biskopsbesök i Axberg. Fika och lotteri hörde i vanlig ordning till programmet.


Kura skymning arrangerades av Föreningen Norden Örebro i samarbete med Axberg-Hovsta hembygdsförening och Vuxenskolan.

För er som missade Gunnar Uddéns uppläsning: Här kan ni se och höra ett stycke ur Emmi Itärantas  bok »Vattnets vakter«.

Nordendagen


Föreningen Nordens generalsekraterare Bo Andersson gästade Örebro torsdagen den 17 november med anledning av Nordendagen. Dagen började med att han intervjuades av Martin Dyfverman i Länsradion, fortsatte med ett föredrag på Vuxenskolan på temat »The Nordic way« och avslutades på ArkivCentrum, där han gav en organisatorisk överblick av s k Nordiska modellen. I samband med den efterföljande kaffestunden fick de närvarande Nordenmedlemmarna tillfälle att utbyta tankar om den nordiska samarbetet, både nationellt och lokalt.

Föreningens ordförande Torgny Larsson tackar landshövding Maria Larsson under överinseende av tidigare landshövdingen Gerd Engman.

Årsmötet 2016

Föreningen Norden i Örebro höll årsmöte onsdagen den 10 februari i residensvåningen på Örebro slott.


Landshövdig Maria Larsson tog emot oss och gav sin syn på nordiskt samarbete och på vår region.


Efter sedvanliga förhandlingar fanns möjlighet, för dem som så önskade, att bli kvar och äta en bit tillsammans.