Om föreningen

Varmt välkomna till 

Föreningen Norden Örebro!

Om föreningen Norden

Föreningen Nordens verksamhetsidé

Genom ökad kunskap och vänskap utvecklar vi Nordens unika möjligheter till samarbete.


Ett samarbete som ska underlätta och berika vardagslivet för alla i Norden.


Ett samarbete som ska stimulera folkligt utbyte för att trygga ett mångkulterellt och fredligt Europa.


Föreningen Norden är en partipolitisk obunden organisation som bildades 1919. Medlemmar är enskilda personer, skolor, bibliotek och samverkande organisationer. Föreningen Norden är huvudman för Nordens folkhögskola Biskops-Arnö.


Föreningen Norden Örebro arrangerar varje år Nordiskt Gästabud och Kura skymning (se årets Program på Startsidan).


Föreningen bjuder in intressanta gäster till våra medlemsmöten, till exempel representanter för de nordiska ambassaderna och andra experter inom kultur och samhälle.


Föreningen samverkar gärna med övriga föreningar och organisationer.