Styrelse

Varmt välkomna till 

Föreningen Norden Örebro!

Örebroavdelningens styrelse

Ta gärna kontakt med någon av styrelseledamoterna om du har någon fråga eller fundering över Föreningen Norden.


Du kan även på vår Kontakt-sida skicka in frågor eller synpunkter.


Torgny Larsson, ordförande och hemsidesansvarig

Yvonne Bergman, vice ordförande och medlemsregisteransvarig

Magnus Persson, sekreterare

Liz Hultgren, kassör

Gunilla Björling

Thomas Börjesson

Maria Haglund

Kjell Lund

Lars Norling