2006

Varmt välkomna till 

Föreningen Norden Örebro!

Tillbakablickar

14 december anordnades ett slutet medlemsmöte, kallat "Mysmöte". Där erbjöds medlemmarna ett tillfälle att under anspråkslösa former umgås över en jultallrik, utbyta tankar och lyssna till Royne Lindströms sång. Eva Bellsund mindes ritualerna kring sin barndoms julgran, Gunnar Uddén läste några texter med anknytning till julen och Göran Henriksson berättade om "Barnet från Jan-Persagården" - ett fascinerande livsöde.


20 november talade Sveriges Radios Nordenkorrespondent, Bengt Lindroth i universitetets aula under rubriken Muhammed - ett hot mot Norden? Om den nordiska sammanhållningen och globaliseringen. (I samarbete med Örebro universitet.)


13 november: Traditionell "Kura skymning". Vår vice ordförande Tryggvi Adalsteinsson inledde med att presentera Arnaldur Indridason och några andra isländska författare som bidragit till det uppsving som kriminallitteraturen fått på Island. Gunnar Uddén läste avsnitte ur "Kvinna i grönt" och presenterade också en annan isländsk text som innehåller ett slags detektivarbete, nämligen ett avsnitt ur "Njals saga".


Gunnar läste också på Vivalla bibliotek kapitlet ur "Robban ...." för en liten men intresserad publik.


26 oktober: Pressattachén vid Norges ambassad, Björn Magnus Berge berättade under rubriken "Nordområdena, ett hav av möjligheter" om utvinningen av olja och naturgas i Barents hav, en verksamhet som kan stimulera hela Nordkalotten och kan ge uppdrag också till svenska forskningsinstutitioner och svensk industri.


2 oktober: "Gammel Dansk, den berömda bittern" en kväll med sällskapet GammelDanskens Vänner. En vetenskaplig utredning av GammelDanskens inverkan på den mänskliga, eller åtminstone svenska organismen, lämnades av vår styrelseledamot Olle Berséus.


5 april: Föredrag av professor emeritus Per-Axel Wiktorsson under rubriken: "Språkutveckling och språkvård i Norden".


21 mars: Anna Maija Marttinen, kulturattaché vid Finlands ambassad berättade om skolan i Finland i dag. Några av avdelningens medlemmar berättade om egna besök i finska skolor och om utbyte mellan skolor i Örebro och vänorten Lappeenranta.


15 februari: Årsmöte med sedvanliga förhandlingar. I samband med årsmötet framträdde Magnus Wetterholm och gav en livfull och underhållande skildring av verksamheten vid Stadra sommarscen.


23 januari: Bokauktion med glögg på ArkivCentrum. En tämligen fåtalig publik var ändå så spendersam att avdelningens kassa fick ett bra tillskott.


2006