2011

Varmt välkomna till 

Föreningen Norden Örebro!

Tillbakablickar

2011

Temat för årets julmys, som hölls på ArkivCentrum den 2 december, var »Dansk jul«. Med god mat och dryck, underhållning och ett osannolikt lotteri.


Läs också Ordförande har ordet om det fabulösa julmyset.


Julmys

Kura skymning

På mer än 2000 bibliotek, skolor och samlingslokaler runtom i Norden och Baltikum höglästes simultant den 14 november på temat »Humor i Norden«. I Örebro kurade vi skymning i samarbete med Örebro stadsbibliotek på Café Mummel & Mums.


Gunnar Uddén, skådespelarveteran och mångårig styrelseledamot i Föreningen Nordens Örebroavdelning, läste en mustig berättelse om bastubad och sturiga tornedalingar ur Mikael Niemis roman »Populärmusik från Vittula«, en historia i 1960-talsmiljö.


Betydligt äldre och för den ovane lyssnaren mer språkligt krävande var det andra högläsningsstycket, nedtecknat på 700-talet: två sånger ur »Sången om Beowulf«, en forntida Stålmannen, som beskrivs som ofattbart modig och övermänskligt stark och uthållig.


Ett 20-tal personer hade bänkat sig framför högläsningspodiet denna småkulna novemberafton i Örebro.


Den språkliga identiteten

Lars Mosander och Dixie Ericson.

I samband med den europeiska språkdagen den 26 september samtalade finlandssvensken Lars Mosander och Dixie Ericson på ArkivCentrum i Örebro om svenskans ställning i Finland och hur det är att leva och verka i ett land där man tillhör en språklig minoritet. Mosander är assisterande tränare i ÖSK Fotboll. I en intervju nyligen berättade han att han är väldigt mån om att tala svenska när han är i Finland – utan att därför ha något emot det finska. Den språkliga identiteten och rötterna har blivit allt viktigare för honom med åren.

Årsmöte

Föredragshållaren blev förhindrad att närvara vid mötet och texten framfördes av Elisabet Andersson.

Årsmöte i Föreningen Nordens Örebroavdelning ägde rum på ArkivCentrum den 16 februari. Till ny ordförande valdes Torgny Larsson. Övriga ledamöter i styrelsen är Tryggvi Adalsteinsson, Elisabet Andersson, Lars Berge-Kleber (nyval 2 år), Yvonne Bergman (omval 2 år), Gunilla Björling (fyllnadsval 1 år), Dixie Eriksson (nyval 2 år), Liz Hultgren (nyval 2 år) och Kjell Lund (nyval 2 år).


Torgny Larsson höll ett mycket varmt och kärleksfullt tacktal till avgående ordförande Eva Bellsund för hennes intensiva arbete under sitt sexåriga ordförandeskap.  Eva tackade för sina år som ordförande med en stämningsfylld skildring av minnesvärda höjdpunkter i styrelsearbetet och önskade den nya styrelsen lycka till med sitt arbete.

Avtackade för ett mångårigt, aktivt och engagerat arbete i styrelsen/föreningen blev även Tor Hammargren, Radmila Johansen, Kerstin Lillje, Alf Nilsson, Adina Näppi och Gunnar Uddén.


Programpunkten för årsmötet var en uppläsning av en text skriven av förbundssekreterare Britta Nygård, med rubriken ”Förbundsstaten Norden”, ett både gammalt och rykande aktuellt tema.


Gunnar Wetterberg, historiker och samhällsdebattör har under de senaste åren utvecklat en vision om en förbundsstat Norden. Med 25 miljoner invånare och en gemensam författning skulle Norden bli en helt ny och tung aktör på den globala arenan. Britta Nygård reflekterade över tankar och idéer i årsboken. Boken ”Förbundsstaten Norden” av Gunnar Wetterberg är Föreningen Nordens årsbok 2011.