2013

Varmt välkomna till 

Föreningen Norden Örebro!

Tillbakablickar

2013 – Våren

Nordisk sammanstrålning i Nora

Ett 30-tal medlemmar från Örebro läns Nordenföreningar strålade den 29 april samman i Församlingsgården i Greksåsar för att lära känna varandra och varandras verksamheter.

Representanter från tre föreningar var närvarande: Örebro, Nora och Kopparberg. Torgny Larsson informerade om aktualiteter från förbundet. Magnus Wetterholm berättade om verksamheten i Nora, en förening med en medlemstillväxt det senaste året på imponerande 62 %. Barbro Resare representerade Nordenföreningen i Kopparberg och berättade om dess aktiviteter, som studier på temat »Finlands sak är vår« och hur man samverkar med sina grannföreningar. Elisabet Andersson redovisade verksamheten i Örebro, det som varit och planerna för hösten, med bland annat en resa till Köpenhamn. Från icke närvarande Kumlaföreningen rapporterades att man fortsätter sin fokusering på värnortssamarbete.


Grecksåsars byalag bistod de församlade med kaffe/te och välsmakande hembakat bröd med pålägg.


Nordenföreningarna i länet omfattar i dag drygt 200 medlemmar. Nästa gemensamma aktivitet lär bli ett besök på Stadra Teater i sommar, av allt att döma för att se »Revykungen – en vemodig komedi«, en nyskriven pjäs om poeten Nils Ferlin.


Representanter från tre Nordenföreningar i Örebro län samlade i Greksåsars församlingsgård.

Ledare för tre av länets Nordenföreningar, fr v Magnus Wetterholm, Nora, Barbro Resare, Kopparberg och Torgny Larsson, Örebro.

Nordiskt gästabud

Lördagen den 23 mars bjöd Föreningen Norden i Örebro in till Nordiskt gästabud i Rosengrens Skafferi.


Under stor uppslutning och i gemyntligt samkväm intogs en trerättersmiddag bestående av gubbröra, kalops och en avslutande glasstallrik med hallon och kaffe. Med andra ord traditionell svensk husmanskost.


Och husmanskost var också temat för Margareta Rosengrens kåseri mellan kalopsen och kaffet, desserten som med anledning av Earth Hour intogs i skenet av tända ljus.

Samling till Nordiskt gästabud i Rosengrens Skafferi. Underst värdinnan själv, Margareta Rosengren med assisterande Susanne Bärmark. Däremellan lyssnar Åke Ericsson och Brittinger Örenius intresserat på kåseriet om husmanskostens historia och i det nedsläckta skafferiet med anledning av Earth Hour intar Kristina Blohm, Tryggvi Adalsteinsson och Gróa Ingólfsdóttir glass och kaffe i dämpad belysning.

Årsmöte

Föreningen Nordens i Örebro årsmöte hölls tisdagen den 19 februari på Margareta Festvåning på Drottninggatan, som traditionen numera bjuder. Ett 20-tal medlemmar hade mött upp till lika sedvanliga förhandlingar under ledning av mötesordföranden Åke Ericsson – och till efterföljande supé.


I styrelsen omvaldes Yvonne Bergman, Liz Hultgren, Kjell Lund och Carina Oskarsson som ordinarie ledamöter på 2 år. Ny som ordinarie i styrelsen invaldes Lars Norling.


Bo Zetterlund omvaldes som revisor på 2 år.


Kvar i styrelsen står Tryggvi Adalsteinsson, Elisabet Andersson, Gunilla Björling och Torgny Larsson.


Innan den avslutande kvällsspisen talade länets landshövding Rose-Marie Frebran i lättsam ton på temat »Örebro län i Norden«.


Som sig bör avtackades den avgående ledamoten Dixie Ericsson med bok och blommor (ovan i samspråk med landshövding Frebran).


Som smakprov på vad som komma ska under innevarande verksamhetsår avslöjade ordföranden Torgny Larsson att en liten utflykt till broderföreningen i Nora är planerad under våren. Till hösten planeras en resa till Köpenhamn med två övernattningar. Preliminär utlovas operabesök och båttur någon gång under andra hälften av september.


2013 – Hösten

Julmys

Finland var årets tema för Föreningen Nordens julmys, som traditionellt hölls på ArkivCentrum i Örebro. Fredagen den 6 december åt vi finsk julmat (som till stora delar påminner om det svenska julbordet), förutom den typiska morotslådan – och de finska julstjärnorna till kaffet.

Helena Klingberg kåserade kring finländska jultraditioner.

Helena Klingberg gav oss en inblick i finskt julfirande, det officiella och det familjära. Inledningsvis gav hon också bakgrunden till den finländska självständighetsdagen, som passande nog inföll samtidigt med vårt julmys. Det är då som det i varje fönster över hela Finland tänds två blåvita ljus: ett för hemmet och ett för fäderneslandet.


Olikt Sverige firas i Finland också lilla jul (pikkujoulu) lördagen före 1:a advent, då tomtenissarna kommer med små presenter till barnen.


Till julens traditioner hör också att julefrid lyses över landet från Gamla Stortorget i Åbo klockan 12 varje julaftonsdag.


Som vanligt avslutades julmyset med ett storstilat lotteri med mängder av vinster.


Kura skymning

Kura skymning, Nordens gemensamma högläsningskväll måndagen den 11 november, utspelade sig för Örebroföreningens del i brasans och stearinljusens sken i Gammelgården i Kvinnersta.


Skådespelare Gunnar Uddén läste ur Terje Vesaas »Isslottet«, som 1964 belönades med Nordiska rådets litteraturpris. 11-åriga Unn går in i en stor isformation – isslottet – som bildats under vintern runt ett vattenfall. Unn blir betagen av rummens skönhet, men i det sjunde rummet går hon vilse och hittar inte ut.


Gunnar Uddén avslutade med att läsa ur Jon Kalman Stefanssons »Änglarnas sorg«, del två i en triologi om Pojken. Här skildras livet i nordvästra Island vid förra seklets början, med den namnlöse Pojken som öga. Vi fick höra om postkuriren Jens som ska leverera post till världens ände, där Island tar slut. För att ta sig dit måste han åka båt, och det enda i livet Jens är skräckslagen för är havet, så Pojken måste följa med.


Solveig Magnusson, ordförande i Axbergs hembygdsförening, välkomnade till gården och Nordenföreningens ordförande Torgny Larsson informerade om vår verksamhet, framför allt det som komma ska.


Skymningsmyset avslutades med kaffe.